українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

27 августа 2012 г.

Валютный контроль. Правило "180 дней"

Автор:

(украинская версия)

Дуже часто суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності стикаються з так званим «правилом 180 днів» та проблемами з його порушенням.
В даній публікації ми розглянемо два випадки та спробуємо розібратись чи дійсно до підприємців, які працюють в сфері ЗЕД мають застосовуватись санкції за порушення такого правила.

Випадок 1.
За контрактом резидент купує у італійського підприємства товар на умовах передоплати. Умови поставки  за Інкотермс 2010 EXW (склад на території Італії). На українській митниці товар вилучають за протоколом про порушення митних правил. Районний суд конфісковує товар на користь держави.

Випадок 2.
За контрактом резидент купує у китайського підприємства товар на умовах часткової передоплати. Умови поставки CIF – порт Одеса, Україна (Інкотермс 2010). На вітчизняній митниці складають протокол про порушення митних правил, за яким товар вилучають на склад митниці. Постановою районного суду, яка була винесена після сплину 180 днів з моменту здійснення авансового платежу, справу закрито за відсутністю складу правопорушення, а товар повернутий власнику.

Як в першому, так і в другому випадку, проводячи позапланову документальну виїзну перевірку, податківці дотримуються позиції, яка полягає в тому, що відповідно до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. N 136 зняття з контролю імпортної операції резидента з ввозу товару на територію України можливе тільки на підставі оформлених вантажних митних декларацій типу «ІМ 40», «ІМ 41», «ІМ 72», «ІМ 75», «ІМ 76» та при наявності інформації про таке оформлення у реєстрі ВМД.
Разом з тим, аналіз законів та судова практика показує, що не завжди така позиція податківців є виправданою.

Розглянемо Випадок № 1.
Так, відповідно до абз. "в" пп. 1.8 п. 1 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. N 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за N 338/3631, із змінами та доповненнями, сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором товари, зокрема, конфісковано - на суму їх вартості (якщо право власності на товар відповідно до умов договору належить резиденту). Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події.

Відповідно до умов договору обов’язок продавця з поставки товару вважається виконаним з моменту отримання покупцем товару зі складу на території Італії.
Відповідно до правил Інкотермс умови поставки EXW означають, що продавець вважається таким, що виконав свої обов’язки по постачанню, коли він надасть товар у розпорядження покупця в названому місці (в даному випадку склад на території Італії). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару. Усі витрати та ризики по перевезенню та розмитненню несе покупець. У зв’язку з чим, право власності на товар згідно умов поставки, передбачених договором переходить до резидента з моменту отримання товару у розпорядження перевізником зі складу продавця, а обов’язки продавця з поставки товару вважаються виконаними.
Отже, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. N 136, якщо протягом виконання зобов'язань за зовнішньоекономічним договором товари, які відповідно до умов договору належать резиденту, конфісковано митними органами, то сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена на суму їх вартості на підставі рішення суду про конфіскацію товарів.
Зазначений факт підтверджується також інформацією, яка міститься в Єдиній базі податкових знань ДПА України.

Розглянемо Випадок № 2.
Згідно до статей 2, 4 Закону України № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» імпортні операції резидентів мають бути завершені протягом 180 днів з моменту здійснення авансового платежу. Порушення цього строку є правопорушенням та тягне за собою нарахування пені в розмірі 0,3% від вартості недопоставленого товару.
Відповідно до статті 1 Закону України № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» моментом здійснення імпорту є момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що імпортується, від продавця до покупця, що посвідчується проставленням відповідних штампів митного органу на товаросупровідних документах.
Товар перетнув митний кордон України та поставлений під митний контроль в порту Одеси в зоні діяльності Південної митниці до сплину 180 днів.
Відповідно до умов поставки CIF – порт Одеса, Україна (Інкотермс 2010) продавець виконує своє зобов’язання з поставки, коли передає товар перевізнику в порту призначення.
Зважаючи на вищевикладені норми законів, з моменту проставлення штампу «під митним контролем» Південної митниці товар є таким, що перетнув митний кордон України до сплину 180 днів від дати авансового платежу, у зв’язку з чим, підстави для притягнення нашого підприємства до відповідальності за порушення статей 2, 4 Закону №185/94-ВР відсутні.

Відповідно до правової позиції Верховного суду України, яка доводилась неодноразово у відповідних рішеннях, зокрема, у постанові від 16.01.2012р. по справі №21-412а11, імпортна операція у розумінні статті 2 Закону № 185/94-ВР передбачає здійснення суб’єктом господарювання імпорту. При цьому моментом здійснення імпорту відповідно до абзацу тридцять восьмого статті 1 Закону № 959-XII є момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця. Таким чином, моментом вчинення імпортної операції, зокрема моментом поставки товару за такою операцією, для застосування статей 2, 4 Закону № 185/94-ВР є момент фактичного перетину імпортованим товаром митного кордону України. Рішення Верховного суду України, які винесені за результатом перегляду судових рішень з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права є обов’язковими до виконання всіма судами.

Сподіваємось, що дана інформація стане у нагоді при обстоюванні інтересів підприємства з податківцями.

Новости

13 июня 2017 г.

Нацбанк сообщил, что с 26.05.2017 г.. На случаи незавершения расчетов по экспортным, импортным операциям, по которым на указанную дату не установлено превышение 120-дневного срока расчетов, будут распространяться нормы Закона №1724 по 180-деного срока расчетов

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

12345Архив

Публикации

12345Архив