українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

Такий правовий Висновок, зокрема, містіться в постанові Верховного суду України від 24 травня 2017 року у делу 201/14226/14-ц.

Зокрема, в обґрунтування своих вісновків, Верховний суд України зазначилися, что за змістом статті 617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за Порушення зобов'язання, если вона доведе, что це Порушення сталося внаслідок випадки або непереборної сили.

Аналогічна норма закріплена такоже у статті 218 Господарський кодекс України. Поняття обставинних непереборної сили законодавець визначили, як Надзвичайні та невідворотні обставинні, что об'єктивно унеможлівлюють Виконання зобов'язань, передбачення умів договором (контрактом, догоди ТОЩО), обов'язків согласно Із законодавчо та іншімі нормативними актами, а самє: загроза Війни, Збройний Конфлікт або серйозна погрозив такого конфлікту, включаючі но НЕ обмежуючісь ворожими атаками, блокадами, військовім ембарго, Дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові Дії, оголошено та неоголошена війна, Дії суспі льного ворога, збурення, акти тероризму, діверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, Масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, Захоплення підприємств, реквізіція, громадська Демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні Дії третіх осіб, пожежа, вибух, трівалі перерви в работе транспорту, регламентовані умови відповідніх РІШЕНЬ та актами державних ОРГАНІВ власти, закриття МОРСЬКИХ проток, ембарго, Заборона (обмеження) експорту / імпорту ТОЩО (стаття 14-1 З кону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Новости

13 июня 2017 г.

Нацбанк сообщил, что с 26.05.2017 г.. На случаи незавершения расчетов по экспортным, импортным операциям, по которым на указанную дату не установлено превышение 120-дневного срока расчетов, будут распространяться нормы Закона №1724 по 180-деного срока расчетов

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

12345Архив

Публикации

12345Архив